Faillissement voorkomen?

Afbeeldig: is een faillissement te voorkomen?

Is een dreigend faillissement te voorkomen?

Het korte antwoord is: JA! (in de meeste gevallen wel)
Het compleet onderbouwde antwoord waarom wij dit vinden vind je hieronder.

Het doel van dit artikel is om jou overzicht te verschaffen in de mogelijke “oorzaken“ en “oplossingen“ die er zijn om een faillissement voor jouw bedrijf te voorkomen.

Beiden woorden zijn overigens bewust tussen aanhalingstekens gezet, omdat 9 van de 10 “oorzaken“ en “oplossingen“ die je op internet vind volgens onze kritische visie niet echt een oorzaak of oplossing zijn. Velen hebben namelijk ongewenste neven effecten, maar daarover later meer.

Door het volledige artikel te lezen krijg je een duidelijk overzicht wat in jou specifieke situatie de beste oplossing is én mis je geen belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld onze cruciale tip over het risico van persoonlijke aansprakelijkheid na een faillissement als bestuurder van een B.V. en natuurlijk ons stappenplan om een faillissement te voorkomen.

Alles doorlezen kost even wat tijd, maar het bespaart je het verder zoeken en doorlezen van tientallen andere websites en artikelen om een oplossing voor jouw dreigende faillissement te vinden. Weinig tijd? Klik dan hier voor de samenvatting

Laten we direct beginnen met de mogelijke “oorzaken“ van faillissementen eens kritisch te bekijken. Zodra je namelijk de “oorzaak“ kent, dan is het vinden van een passende oplossing eenvoudiger.

Oorzaken van faillissement

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis met grote impact op jouw zakelijke én privé leven. Uit onderzoek van Graydon[1]
blijkt dat 42% van de failliete ondernemers hun toekomst somber inziet en 39% zelfs aangeeft hierdoor “beschadigd“ te zijn.

Heftige cijfers! ...maar begrijpelijk. Wanneer je failliet gaat dan raak je veel meer kwijt dan alleen maar je bedrijf. Het doet pijn om te moeten constateren dat alles wat je de afgelopen jaren in je bedrijf hebt geïnvesteerd (qua tijd, energie en geld) allemaal voor niets zou zijn geweest.

Wellicht is het voor jou nog niet te laat!??

Jij bent immers op zoek naar oplossingen hoe je een faillissement kunt voorkomen en dat is maar goed ook...

... Uit hetzelfde onderzoek van Graydon [1] blijkt namelijk dat 40% van de faillissementen voorkomen had kunnen worden wanneer problemen op tijd waren gesignaleerd en de ondernemer gericht actie had ondernomen. Verderop in dit artikel zal je ontdekken dat het percentage zelfs nog veel hoger ligt.

Alleen wat zijn deze problemen precies en hoe kun je ze tijdig signaleren? Hieronder lichten we elk van de 12 “oorzaak“ toe, zodat jij eenvoudig kunt bepalen wat de échte reden is van de slechte financiële situatie waarin je nu zit. Pas op: de uitkomst kan schokkend zijn !

De mogelijke oorzaken van een faillissement zijn:1. Slechte economie
Ondernemers die failliet gaan zien een slechte economie vaak als de reden. Op economische omstandigheden heb jij als ondernemer immers geen invloed. Dat klopt helemaal, alleen op jouw reactie op de economische omstandigheden of verandering wel!

Onder dezelfde slechte economische omstandigheden zijn er namelijk altijd bedrijven binnen één en dezelfde branche die een economische storm wél overleven. Dit duidt er op dat de invloed van de ondernemer zelf van grote invloed is op de weerbaarheid tegen invloeden van buitenaf.

Slechte economische omstandigheden zijn namelijk vroegtijdig te signaleren!

De beste indicator hiervoor zijn namelijk de aandelenbeurzen. Deze bepalen het sentiment in de wereld en dus ook onder jouw klanten. Wanneer je de beurs als indicator gebruikt voor de planning van jouw bedrijfsactiviteiten, dan is het bijna of je een glazen bol hebt.

Dit komt doordat een crash op de beurs niet direct zijn uitwerking heeft in het bedrijfsleven. De effecten van een crash zijn voor bedrijven meestal pas een aantal maanden tot een jaar later voelbaar. Dit geeft jou dus genoeg tijd om hierop te kunnen anticiperen!

2. Wegvallen vraag naar jouw product/dienst
2. Wegvallen vraag naar jouw product/dienst
Zoals we bij het onderdeel slechte economie hierboven hebben kunnen zien is het wegvallen van vraag en de daaraan gerelateerde omzetdaling vaak redelijk te voorspellen.

Hoewel een daling op de beurs ook niet direct voor elke branche een negatieve uitwerking hoeft te hebben. Kijk bijvoorbeeld maar naar de coronacrisis.

Sommige bedrijven gingen bijna direct failliet (bijvoorbeeld horeca), maar aan de andere kant waren er bedrijven die hun omzet enorm zagen stijgen, zoals online shopping.

Natuurlijk is de coronacrisis wel behoorlijk extreem, omdat in sommige branches de vraag bijna compleet was weggevallen door verheidsregelgeving. Iets waar je als ondernemer natuurlijk totaal geen invloed op hebt.

Wanneer de overheid bepaalt dat bijvoorbeeld niemand meer de straat op mag, dan heeft dit verstrekkende gevolgen wanneer jouw bedrijf afhankelijk is van binnenlopende klanten.

Aan de andere kant biedt elke crisis ook tegelijkertijd weer kansen!

Voor zover bekend is er geen andere tijd geweest waarin ondernemers zo inventief zijn geworden om hun klanten te kunnen blijven bereiken en behouden.

In extreme gevallen (zoals de coronacrisis) is het wegvallen van de vraag niet goed te signaleren. Al hoewel pientere ondernemers die het nieuws een beetje volgde al ruim 1,5 maand van te voren konden weten dat de gevolgen hiervan zich wereldwijd zouden kunnen verspreiden en zich hierop hadden kunnen voorbereiden.

Om in zo´n situatie te kunnen overleven met je bedrijf moet je soms snel kunnen schakelen. Iets dat helaas niet iedere ondernemer in zich heeft.

3. Onvoldoende kapitaal
3. Onvoldoende kapitaal
Onvoldoende kapitaal en het ontbreken van reserves is één van de belangrijkste oorzaken dat bedrijven in de problemen komen. Wanneer een bedrijf voldoende kapitaal en reserves heeft, dan kan het een slechte economie of afnemende vraag prima overleven.

Bij jonge bedrijven en starters is dat vaak anders. Daar ontbreekt het in de regel aan kapitaal en reserves. Toch zijn er ook voldoende gevestigde bedrijven die met hetzelfde probleem kampen.

Wanneer jouw bedrijf onvoldoende kapitaal, geen reserves en/of een negatieve cashflow heeft, dan ligt een faillissement op de loer.

Natuurlijk kun je in zo´n geval onvoldoende kapitaal aanmerken als de reden van een faillissement, alleen is dat de echte reden?

Degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het kapitaal, reserves en positieve cashflow ben jij natuurlijk zelf.

4. Faillissement van klant
4. Faillissement van klant
Wanneer je als bedrijf niet het bovengenoemde kapitaal, reserves of een positieve cashflow hebt, dan kan het faillissement van een (te grote) klant er voor zorgen dat jij zelf ook failliet gaat (domino effect).

De belangrijkste vraag die je jezelf hierbij kunt stellen is of je dit had kunnen voorkomen en het antwoord is in veel gevallen, jazeker!

Ten eerste is het altijd slim om er voor te zorgen dat jouw bedrijf nooit teveel afhankelijk is van één of een beperkt aantal klanten. Dit maakt jouw bedrijf veel te kwetsbaar.

Ten tweede is het altijd verstandig om de kredietwaardigheid van jouw klant vooraf te controleren. Zeker bij grotere orders is een dergelijke controle een absolute must.

Ten derde komt een faillissement van jouw klant meestal niet uit de lucht vallen. De kans is heel groot dat jij al herhaaldelijk betalingsherinneringen naar deze klant hebt verzonden.

Wanneer betalingsachterstanden te lang oplopen (meerdere maanden na betaaltermijn), dan is het zaak om snel actie te ondernemen en de situatie niet op zijn beloop te laten.

Dat een klant niet betaald, daar kun jij in eerste instantie niets aan doen. Je kunt echter wel maatregelen nemen om te voorkomen dat jouw bedrijf hierdoor in de problemen komt.

Wellicht kun jij de niet betalende klant zelfs wel helpen om zijn financiën weer op orde te krijgen. Hoe gek het ook klinkt, je doet dit niet alleen voor jouw klant. Je doet dit met name voor jezelf!

Er zijn echter weinig ondernemers die zo denken, alleen deze denkwijze kan jouw bedrijf wel redden. Heb je een slecht betalende klant? Red je klant én jezelf en verwijs deze gerust naar ons door.

5. Financieringsproblemen
5. Financieringsproblemen
Bedrijven komen steeds vaker in de problemen doordat ze geen financiering meer kunnen krijgen of de rentelasten daarop niet meer kunnen betalen.

Toch is ondernemen zonder gebruik te maken van krediet in deze tijd bijna niet meer voor te stellen. Wanneer je echter te afhankelijk bent van financiering om je bedrijf te kunnen laten draaien, dan brengt dat grote risico´s mee.

Een geringe cashflowdaling kan er dan al voor zorgen dat je bedrijf in gevaar komt en juist wanneer je het extra geld hard nodig hebt geven banken en financiers geen gehoor.

Door te afhankelijk te zijn van financiers leg je het lot van je bedrijf in de handen van anderen, maar heeft een financiering zin om jouw problemen op te lossen?

In het geval van een faillissement blijkt vaak dat de structurele problemen binnen een bedrijf er voor zorgen dat het extra aangetrokken geld op de langere termijn geen effect heeft.

Een bedrijf dat op de rand van faillissement staat is vaak goed te vergelijken met een lekke emmer. Zolang de gaten in de emmer niet gedicht zijn zal extra water (een financiering) er net zo gemakkelijk weer uit lopen.

Als ondernemer is het dus jouw taak om er voor te zorgen dat je bedrijf structureel op orde is en dat de financiering daadwerkelijk een positief effect heeft op de winstgevendheid van je bedrijf.

Is dat niet het geval, dan is extreme voorzichtigheid geboden bij het aantrekken van een financiering aangezien je jouw situatie hiermee nog verder kunt verslechteren.

6. Marktverandering
6. Marktverandering
Markten zijn contant in beweging en deze verschuivingen zullen in de toekomst alleen nog maar sneller gaan. Het is de taak van jou als ondernemer om deze marktveranderingen op tijd te signaleren en nog belangrijker er op te anticiperen.

Wanneer je als ondernemer opgeeft dat je door marktverandering failliet bent gegaan, dan geef je eigenlijk aan dat je deze niet voldoende in de gaten hebt gehouden of er niet tijdig actie op hebt ondernomen.

7. Toenemende concurrentie
7. Toenemende concurrentie
Vergelijkbaar met marktverandering zijn ook de veranderingen qua concurrentie een factor waar ondernemers zich van op de hoogte moeten houden en tijdig actie op genomen dient te worden.

Een toename in concurrentie kan bijvoorbeeld komen doordat er genoeg te verdienen is in jouw branche of doordat ontslagen medewerkers uit nood zelfstandige worden.

Wat de reden ook is, het is jouw taak om je bedrijf op de juiste manier te positioneren, zodat je een groot deel van de markt kunt claimen en nieuwkomers geen schijn van kans geeft. De kans is groot dat jij veel meer ervaring hebt in de branche dan de nieuwelingen en dat kun je zeker in jouw voordeel laten werken.

Wat je in ieder geval als ondernemer dient te weten is wat de 2 belangrijkste manieren zijn om jouw bedrijf te beschermen tegen concurrentie. Mocht je dat nog niet weten, dan zijn dat 1. Creëer netwerkeffect en 2. Zorg voor hoge frictie bij toetreding.

Indien je niet weet wat dit is of hoe het werkt, dan kunnen wij je alleen maar adviseren om je daar op een later tijdstip eens verder in te verdiepen.

8. Slechte marketing
8. Slechte marketing
Een goede marketing strategie kan in veel opzichten het verschil betekenen tussen failliet gaan of een mega succesvol bedrijf hebben. Veel ondernemers die failliet gaan zullen echter niet toegeven dat te weinig/slechte marketing hiervan de oorzaak is geweest.

Goede marketing hoort nu eenmaal bij goed ondernemerschap en wanneer je er zelf niet goed in bent schakel dan een expert in om het voor jou te regelen. Het vinden van nieuwe klanten en omzet is namelijk één van de kerntaken bij een goed lopend bedrijf.

Daarnaast is effectieve marketing tevens een belangrijke strategie om de hiervoor genoemde toenemende concurrentie geen schijn van kans te geven in jouw markt.

Jij kent (als het goed is) jouw markt en cijfers, waardoor jij precies zou moeten weten hoeveel je kunt uitgeven om een nieuwe klant/omzet binnen te halen om marketing rendabel te laten zijn. Wanneer je dit weet, dan kun je de meeste klanten naar je toe trekken.

9. Ziekte, ongeval of brand
9. Ziekte, ongeval of brand
Dit is onheil dat iedere ondernemer kan overkomen. De vraag is alleen, ben je er op voorbereid?

Een goede voorbereiding bestaat onder andere uit het sluiten van een verzekering die bij het toeslaan van dergelijk onheil een vergoeding uitkeert.

Toch kan een brand er (ondanks dat je verzekerd bent) voor zorgen dat je alsnog failliet gaat. De reden? Jouw klanten gaan naar de concurrent wanneer ze geen zaken meer met jou kunnen doen. Het na de brand niet meer terug kunnen winnen van jouw oude klanten is daarbij de belangrijkste factor.

Wellicht is het na een brand daarom slimmer om niet te kiezen voor het opnieuw opbouwen van je eigen bedrijf, maar gewoon je concurrent over te nemen. Gaat een stuk sneller en je bent meteen weer in business (wellicht met een deel van je oude klanten).

Faillissement door ziekte of ongeval komt veelal doordat jouw bedrijf niet in staat is om door te draaien wanneer jij niet aanwezig bent. Een veel voorkomende situatie bij kleine bedrijven.

Wanneer je als eigenaar niet alleen verantwoordelijk bent voor jouw management taken, maar ook voor o.a. je boekhouding, marketing, planning, IT, techniek, klantrelaties, juridisch, website en meer, dan loopt het natuurlijk spaak wanneer je voor lange tijd niet aanwezig kan zijn!

Wil je voorkomen dat je hierdoor failliet kunt gaan? Neem dan je voorzorgsmaatregelen nu het nog kan.

10. Wanbeheer
10. Wanbeheer
Wanbeheer is in ongeveer 25% van de faillissementsgevallen de oorzaak, alleen hoe komt het nu dat mismanagement bij zo´n groot deel van bedrijven dat failliet gaat het geval is?

Volgens Robert Jan Blom (faillissementsdeskundige) [2] is de verklaring duidelijk. Sinds de afschaffing van het middenstandsdiploma in 1993 kan iedereen zich ondernemer noemen. Wat, naar zijn mening, in de jaren daarna tot een grotere groep aan amateurondernemers heeft geleid.

Veel ondernemers kunnen zonder opleiding een bedrijf starten, waarbij de kans groot is dat de essentiële kennis ontbreekt om het bedrijf goed te kunnen besturen.

Dat is overigens niet geheel zonder risico wat betreft jouw aansprakelijkheid. Als bestuurder ben je conform artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek [3] verplicht je taak behoorlijk te vervullen. Bij wanbeleid kun je namelijk hoofdelijk (privé) aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade!

Dat moet natuurlijk nog wel eerst aangetoond worden, maar je bent als ondernemer sneller aansprakelijk dan je denkt!

11. Slecht financieel management
11. Slecht financieel management
Tot slot belichten we slecht financieel management. Als ondernemer heb je nu eenmaal vaak meerdere petten op. Zeker kleine(re) ondernemers. Één van de petten die veel ondernemers graag vermijden is die van boekhouder.

Hoewel het voeren van een goede boekhouding belangrijk is zijn er veel ondernemers die er te weinig verstand van hebben of die het liever uitbesteden aan een boekhouder.

Op zich prima, het is alleen geen vrijwaring voor jouw verantwoordelijkheid!

Het voeren van een slechte boekhouding, selectieve betalingen doen of het niet publiceren van de jaarrekening van je B.V. kan namelijk weer tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Let Op! Selectief betalen of betalingen aan jezelf mogen niet wanneer je op het punt staat failliet te gaan!

Maar alle aansprakelijkheid ter zijde. Iedere ondernemer hoort naar ons idee op zijn minst voldoende financiële kennis en inzicht te hebben om een bedrijf succesvol te kunnen leiden.

Ondernemer
12. Ondernemer
De ondernemer is in 99% van faillissementen schuld!

Dit is de uitkomst van een rondvraag die Robert Jan Blom (faillissementsdeskundige) [4] onder curatoren deed.

Dit is een nogal schokkende uitspraak die tegelijkertijd een enorme beschuldiging is naar alle ondernemers die failliet zijn gegaan, maar wanneer iemand het kan weten dan zijn het natuurlijk wel de curatoren die alle faillissementen uit moeten voeren.

Wanneer je echter eerlijk in de spiegel durft te kijken, dan zijn de meeste van deze zogenaamde externe oorzaken ongetwijfeld te voorkomen indien jij als ondernemer meer kennis van zaken had gehad, alerter was geweest of eerder had ingegrepen.

Of je het nu volledig eens bent met de mening van de curatoren of dat je liever een middenweg kiest tussen de 40% van Graydon en de 99% van de curatoren. Een feit blijft dat jij als ondernemer een enorme invloed hebt op het succes óf het falen van je bedrijf...

...en dat is precies de reden dat wij “oorzaken“ overal tussen haakjes hebben geplaatst. Wanneer de ondernemer in de meeste gevallen uiteindelijk zelf de oorzaak is, dan mogen we andere (externe) factoren natuurlijk niet als oorzaak gaan betitelen!


12 Manieren om een faillissement af te wenden!?

Nu we de 12 “oorzaken“ kritisch hebben bekeken gaan we eens hetzelfde doen met onze 12 potentiële “oplossingen“.

Het doornemen van alle “oplossingen“ zal jou een duidelijker beeld geven aan welke van de vermelde “oplossingen“ je werkelijk iets hebt en welke je maar beter kunt vermijden!

De belangrijkste “oplossingen“ om een faillissement te voorkomen staan hier onder. Het is wederom aan te bevelen om ze allemaal door te lezen, maar je kunt ook direct naar de betreffende oplossing gaan die jij in gedachte had en zien wat onze mening daar over is.

“Oplossingen“ om een faillissement af te wenden kun je overal op internet vinden. Een voorbeeld is de website van Sprout [5]. Alleen veel zogenoemde “oplossingen“ op al deze websites zijn (wanneer je er goed over nadenkt) in de praktijk niet snel realiseerbaar of hebben juist het tegenovergestelde effect wanneer je op het punt staat om failliet te gaan.

Tot onze verbazing zijn er weinig artikelen die ook wijzen op de neven effecten en waarom een oplossing voor jou mogelijk niet de beste oplossing kan zijn.

Om deze reden hebben wij elke “oplossing“ een label gegeven, zodat je kunt zien waarom wij denken dat de betreffende “oplossing“ wel of juist niet (zo goed) werkt.

Deze labels zijn:

 • Geen WIN - WIN: bij deze oplossing gaat kapitaal of arbeidsplaatsen verloren
 • Risico: de oplossing brengt grotere risico´s met zich mee dan je wellicht vooraf ziet
 • Lost oorzaak niet op: pakt naar ons idee de bron van het probleem niet aan
 • Tijd: kost te veel tijd om te realiseren, dat je in deze situatie niet hebt
 • Lost één oorzaak op: pakt daadwerkelijk één oorzaak aan
 • WIN - WIN: een goede oplossing voor alle betrokken partijen

Laten we eens gaan kijken naar de eerste "“oplossing“.


1. Los schulden af met een lening ( Tijd) ( lost oorzaak niet op)
Veel ondernemers denken met een lening de financiële problemen in hun bedrijf op te kunnen lossen. Toevallig ook jouw gedachte?

Laten we je dan maar meteen uit de droom helpen. Met een lening je financiële problemen wegwerken is in de meeste gevallen géén definitieve oplossing, maar slechts uitstel van executie!

De lening lost namelijk alleen het symptoom op en niet de oorzaak van het dreigende faillissement!

Wanneer je openstaande rekeningen (schulden) met een lening / nieuwe schuld aflost, dan is de kans dus groot dat je binnen de kortste keren weer in exact dezelfde situatie zit.

Bij het onderdeel financiering gave we al aan dat een bijna failliet bedrijf goed te vergelijken is met een lekke emmer. Zolang de gaten in de emmer niet gedicht zijn zal extra water (een lening) er net zo makkelijk weer uit lopen.

Mocht je er toch van overtuigd zijn dat een lening de oplossing is voor jouw problemen, dan is het belangrijk om jezelf af te vragen of je die op korte termijn wel kunt realiseren?

Wanneer het namelijk te lang duurt voor je de lening kunt ontvangen, dan loop je het gevaar dat je bedrijf nog verder in de problemen komt en een faillissement wellicht onafwendbaar wordt.

Bij de bank hoef je overigens in deze situatie niet aan te kloppen voor een bedrijfslening. Zij zullen de laatste zijn die dit risico aan durven gaan...

...maar wellicht je familie, vrienden of bekenden nog wel? De vraag is alleen of je hun met het risico wil opzadelen wanneer het uiteindelijk toch nog fout mocht gaan? Je zal niet de eerste zijn die hierdoor familie of vriendschappen verliest.

Kortom, ben je er niet 100% van overtuigd dat een lening jouw bedrijf kan redden (er zitten geen gaten in je bedrijf) én dat je deze ook weer terug kunt terugbetalen, dan kun je er beter maar niet aan beginnen.

2. Vind een investeerder
2. Vind een investeerder ( Tijd) ( lost oorzaak niet op)
Een andere veel bedachte oplossing is om een investeerder te zoeken die met een geldinjectie in jouw bedrijf de financiële uitdagingen kan oplossen.

Deze oplossing is te vergelijken met geld lenen, alleen dan van een investeerder. Zij zijn immers gewend om (wat) meer risico te lopen en wellicht jouw laatste optie.

In de praktijk zijn er maar weinig investeerders die grote risico´s met hun geld aangaan, want ook een investeerder ziet zijn geld liever niet in rook opgaan.

Investeerders die wel graag meer risico nemen willen daar vaak zoveel mogelijk zekerheid voor terug hebben plus een hoog rendement of de nodige controle binnen je bedrijf.

In zo´n geval verkoop je een deel van jouw aandelen in ruil voor de investering, waardoor de investeerder een minder- of meerderheidheidsbelang in jouw bedrijf krijgt.

De vraag is allen of jij dit wel wilt en of jij een hoog rendement kunt bieden?

Een andere kanttekening is dat een investeerder in de meeste gevallen ook graag weten waarin hij zijn geld in investeert en onderzoek wil doen (due dilligence).

Zo´n onderzoek vergt tijd met het risico dat de investeerder na het onderzoek wellicht geen interesse heeft om geld te investeren en jij kostbare tijd hebt verloren om je bedrijf te redden.

3. Ga bezuinigen
3. Ga bezuinigen ( Tijd) ( lost oorzaak niet op)
Dit klinkt bijna logisch, maar is het dat ook? Het klopt dat je door minder uit te geven meer geld overhoudt en dat is altijd slim. Alleen hoe lost dit jouw acute schulden op?

Bezuinigen kun je slechts op uitgaven die in de TOEKOMST liggen!

... echter ...

Openstaande rekeningen zijn uitgaven uit het verleden die NU betaald moeten worden om een faillissement te voorkomen. Je uit een faillissement bezuinigen lijkt ons daarom nogal lastig!

Dit kan alleen werken wanneer je met terugwerkende kracht kunt bezuinigen. M.a.w. je gaat met terugwerkende kracht korting vragen op reeds openstaande rekeningen.

Hoe gek dit wellicht ook mag klinken, het is niet onmogelijk om dit te realiseren. Sterker nog, een minnelijk akkoord is daar het voorbeeld van.

Hiermee vraag je jouw leveranciers om korting op reeds geleverde goederen of diensten. Hoewel dit een mogelijkheid is maak je ze daar niet blij mee en creëer je een absolute WIN - LOSE situatie waar je in de toekomst met je bedrijf (er vanuit gaande dat die er komt) last van hebt!

Wij houden er meer van om een WIN - WIN te creëren en dat kan zelfs in deze situatie.

Bezuinigen of kosten besparen zodra je jouw bedrijf weer op de rit hebt is absoluut een slim idee. Dit vlak voor een faillissement doen of gebruiken om er uit te komen is naar ons idee een minder geslaagde oplossing.

4. Ga reorganiseren
4. Ga reorganiseren ( Tijd) ( lost oorzaak niet op) ( geen win-win)
Een andere maatregel die wij tegen kwamen is reorganiseren. Hier valt zeker iets voor te zeggen, want besparen op je (personeels)kosten kan helpen de winst te verhogen.

Hoewel een dreigend faillissement een geldige bedrijfseconomische reden is voor ontslag is de vraag of het werkelijk slim is om personeel te ontslaan?

Er zijn namelijk een paar voorwaarden die wellicht niet zo gunstig voor jou kunnen uitpakken. Om te beginnen kan niet iedereen zomaar worden ontslagen (afspiegelbeginsel).

Daarnaast dient je een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen, instemming te hebben van de werknemer; openstaande bonussen, vergoedingen en vakantiedagen af te rekenen én een transitievergoeding te betalen!

De hoogte van de transitievergoeding alleen kan al oplopen tot wel € 76.000,- en moet binnen 1 maand na ontslag worden uitbetaald. Meer info over ontslag & hoe vergoeding berekenen vind je hier [6].

De belangrijkste vraag die jij jezelf moet stellen is dus of je hier op korte termijn echt wijzer van word? De energie, tijd en uiteindelijk ook geld dat je hier in stopt zal zich waarschijnlijk pas op langere termijn terug betalen.

Naar ons idee is het alleen slim om hier naar te kijken wanneer jouw omzet flink is gedaald. In dat geval kunnen de personeelskosten een te zware last zijn voor de lagere omzet, maar houd rekening met de bijkomende voorwaarden en kosten om iemand te ontslaan.

Wordt een dreigend faillissement niet veroorzaakt door een omzetdaling, dan ligt de oorzaak niet bij jouw personeelskosten en is het slimmer om de echte oorzaak te vinden.

5. Doe een turnaround
5. Doe een turnaround ( Tijd) ( Risico)
Een goede turnaround strategie kan zeker een manier zijn om de markt weer opnieuw te veroveren en je bedrijf mogelijk weer rendabel te maken.

Soms ben je als ondernemer gewoon je focus even kwijt wat er nodig is om succesvol te zijn met je bedrijf en dan is het goed wanneer je geholpen word om een duidelijk en solide turnaround-plan [7] te maken.

Het grote euvel van een complete turnaround strategie is dat het tijd en geld kost om zo´n plan daadwerkelijk uit te voeren. In tegenstelling tot wat je wellicht op TV ziet wanneer ze in 2 dagen een complete turnaround doen.

Bij een turnaround zal je overigens ook heel goed moeten weten wat je doet, want niemand geeft je een garantie op succes wanneer je het compleet anders gaat aanpakken in je bedrijf.

Daarnaast kan een drastische ommezwaai in je bedrijf ook extra risico´s met zich mee brengen. Jouw personeel is nu eenmaal gewend om alles op een bepaalde manier te doen en het kost vaak even tijd om dat te veranderen.

Is je tijd krap? Vraag jezelf dan af of dit daadwerkelijk de juiste keuze voor jou is.

6. Realiseer meer verkopen/omzet
6. Realiseer meer verkopen/omzet ( Risico) ( Lost oorzaak niet op)
Veel ondernemers roepen dit als eerste zodra ze in zwaar weer terecht komen. We moeten meer verkopen en meer omzet draaien, maar is dit daadwerkelijk de magische oplossing?

Meer verkopen werkt alleen wanneer het verhogen van de omzet géén extra kosten met zich meebrengt! Zodra er namelijk extra kosten gemaakt moeten worden om de extra omzet te realiseren, dan loopt het spaak!

Denk er maar eens over na. Het is namelijk heel gebruikelijk dat je eerst kosten moet maken om de nieuwe orders te kunnen gaan vervullen. De kosten gaan dan zogezegd voor de baten uit.

In de situatie waarin je nu zit is dat absoluut onwenselijk! Dit kan alleen werken wanneer kopers vooraf de volledige factuur aan je betalen. Pas dan realiseer je direct winst terwijl je de producten of dienst natuurlijk nog wel moet leveren, maar welke koper doet dat? Zeker wanneer jouw bedrijf qua kredietwaardigheid minder (of niet) goed staat aangeschreven.

Kijk zelf maar eens naar de gemiddelde betaaltermijn van jouw klanten om te zien hoe lang het duurt voordat de omzet en winst echt binnen komt. Veelal pas maanden na de verkoop én de gemaakte kosten!

Kortom, in veel gevallen levert meer omzet direct meer kosten op en zal het de situatie van je bedrijf alleen maar verslechteren.

Zelfs wanneer nieuwe opdrachten wel een oplossing zou zijn is nog maar de grote vraag of dit je gaat lukken. Jij en jouw verkoopteam staan in deze situatie onder heel veel emotionele druk om orders binnen te moeten halen en dat merkt je klant ook.

De kans is hierdoor erg groot dat je deze belangrijke nieuwe orders (waar de toekomst van je bedrijf vanaf hangt) juist niet binnenhaalt en misschien is dat maar goed ook!?

Wat bijna geen enkele ondernemer weet is dat nieuwe opdrachten binnen halen ook zeer grote risico´s met zich meebrengt voor jou als directeur/eigenaar.

Conform BW 6 art. 162 [8] pleeg je als bestuurder van een B.V. namelijk een onrechtmatige daad wanneer je verplichtingen aangaat (of deze laat doorlopen) terwijl je weet of had moeten weten dat de B.V. ze niet kan nakomen.

M.a.w. wanneer jij opdrachten binnen haalt en weet (of had kunnen weten) dat je deze wellicht niet kan uitvoeren i.v.m. een naderend faillissement, dan pleeg je een onrechtmatige daad en kun je in geval van een faillissement alsnog voor de geleden schade persoonlijk aansprakelijk worden gesteld!

Zelfs het hebben van een B.V. of holding biedt je in zo´n geval géén enkele bescherming!

7. Vraag surseance van betaling aan
7. Vraag surseance van betaling aan ( Lost oorzaak niet op)
Met deze optie vraag je uitstel van betaling aan. Iets dat op zich altijd welkom is in de situatie waarin je nu zit. Hoewel surseance van betaling je meer “lucht“ geeft, zitten naar ons idee ook behoorlijke nadelen aan.

Surseance van betaling wordt aangevraagd bij de rechtbank via een advocaat en dat brengt om te beginnen kosten met zich mee. Alleen de griffiekosten [9] kunnen al oplopen tot ruim € 4.000,- voor zaken boven € 100.000,-

De procedure van surseance van betaling:

Eerst ontvang je een voorlopige surseance waarbij direct een bewindsvoerder wordt aangewezen die toezicht houdt en advies geeft over het voeren van je bedrijf. Hiermee raak je de regie over je bedrijf deels kwijt.

Binnen 2 tot 4 maanden wordt vervolgens de definitieve surseance uitgesproken tijdens een zitting. Wanneer te weinig schuldeisers vóór stemmen, dan wordt verder uitstel afgewezen en zal je alsnog je rekeningen moeten betalen.

Surseance kan dus prima gebruikt worden om meer tijd te “kopen“ om orde op zaken te stellen in je bedrijf, maar daar zit wel een behoorlijk kostenplaatje aan en nog veel belangrijker het lost de werkelijke oorzaak van jouw financiële problemen nog steeds niet op.

Meer informatie over surseance van betaling vind je hier op de website rechtspraak.nl [10] en ondernemersplein.kvk.nl [11]

8. Minnelijk akkoord inzetten
8. Minnelijk akkoord inzetten ( Lost oorzaak niet op) Geen win-win)
Via de sociale dienst, gemeentelijke kredietbank of een daarvoor gespecialiseerd bedrijf kun je een minnelijk akkoord (of crediteurenakkoord) regelen.

Bij een minnelijk akkoord ga je samen met een schuldhulpverlener in overleg met jouw schuldeisers om een regeling te treffen voor het (deels ) terugbetalen van jouw schulden.

Dit is overigens alleen succesvol wanneer ALLE schuldeisers akkoord gaan met de betalingsregeling. Indien dat niet lukt, dan kun je altijd nog overwegen om wettelijke schuldsanering af te dwingen.

In dat geval dwing je al jouw schuldeisers via de rechter om alsnog mee te werken aan het voorgestelde minnelijk akkoord.

Het grote nadeel van deze optie is dat je na het afdwingen van een minnelijk akkoord een negatief imago hebt opgelopen en dat zaken doen na deze actie nog lastiger voor je wordt.

Tevens richt een minnelijk akkoord zich niet op het oplossen van de oorzaak, maar alleen op het wegwerken van de gevolgen ervan in een WIN - LOSE scenario. You win, they lose! Waarbij op de lange termijn de vraag is of je echt gewonnen hebt?

9. Maak een doorstart
9. Maak een doorstart ( Geen win-win)
Wanneer je op het randje van faillissement verkeerd, dan is het maken van een doorstart wellicht een optie die je kunt overwegen.

Het komt er op neer dat je na een faillissementsverklaring je bedrijf alsnog in afgeslankte vorm gaat voorzetten met alleen het winstgevende deel.

Het belangrijkste nadeel is dat dit ook weer een WIN - LOSE oplossing is. De ondernemer (her)wint een winstgevend bedrijf, maar het betekent vaak dat een deel van het personeel en sommige schuldeisers hun baan/vordering verliezen.

Wanneer er echt geen andere optie is, dan kan een doorstart wellicht het enige alternatief zijn t.o.v. een totaal faillissement. Alleen onze voorkeur heeft het niet, wanneer er nog mogelijkheden zijn om een WIN - WIN situatie te creëren.

10. Verkort betalingstermijn debiteuren
10. Verkort betalingstermijn debiteuren ( Lost één oorzaak op )
Een suggestie die je vreemd genoeg veel minder tegen komt in alle tips is om de betalingstermijn van je debiteuren te verkorten, maar het is wel een oplossing waar je daadwerkelijk iets aan hebt.

De dienst of het product is immers al geleverd en de kosten zijn al gemaakt. Zodra de betaling hiervoor binnen komt, dan kan dit geld direct weer gebruikt worden om je schulden mee af te lossen.

Goed debiteurenbeheer is dus heel belangrijk om je huidige gebrek aan kasgeld weer onder controle te krijgen en datzelfde geld voor de laatste oplossing hieronder.

11. Houd schuldeisers op afstand
11. Houd schuldeisers op afstand ( Lost één oorzaak op )
Goede afspraken met jouw schuldeisers (crediteuren) over de terugbetaling van openstaande facturen is van cruciaal belang wanneer jouw bedrijf financieel krap zit.

De belangrijkste reden voor het maken van goede afspraken en open communicatie is het voorkomen van een faillissementsaanvraag door een crediteur.

Door te vragen of je de rekeningen van jouw crediteuren later of gespreid mag betalen “koop“ je als het ware tijd om jouw uitstaande vorderingen bij jouw debiteuren te incasseren en de kaspositie te verbeteren.

Je gaat namelijk niet persé failliet door een lage(re) omzet, maar wel door een negatieve cashflow!

Een combinatie van goed debiteuren- én crediteurenbeheer kan een tekort aan kasgeld voorkomen of corrigeren. Daarnaast is dit gelijk 1 van de punten waarmee je financiële problemen in je bedrijf vroegtijdig kunt signaleren.

Hoewel de laatste 2 punten (debiteuren en crediteurenbeheer) een relatief korte beschrijving hebben zijn het wel de belangrijkste punten om je bedrijf snel weer vlot te kunnen trekken.

Het grote dilemma is alleen dat veel ondernemers daar alsnog niet zelf uitkomen. In de meeste gevallen omdat de relatie met vooral crediteuren voorafgaand aan een dreigend faillissement vaak al behoorlijk onder druk heeft gestaan. Dit maakt het vinden van een passende oplossing voor jou als ondernemer vaak heel lastig...

... en dat is precies waar wij je mee kunnen helpen met ons Failliet? Ik Niet! - Plan.

12. Failliet? Ik Niet! - Plan
12. Failliet? Ik Niet! - Plan ( WIN - WIN )
Het Failliet? Ik Niet! - Plan is een oplossing waarbij we een WIN - WIN situatie creëren voor alle betrokken partijen! Het geeft jou als ondernemer de nodige financiële lucht en herstelt de verstoorde relatie met jouw crediteuren.

Uitgebreide informatie over dit plan kun je vinden na de samenvatting hieronder.


Samenvatting: Hoe faillissement voorkomen?


In dit artikel hebben we 12 mogelijke “oorzaken“ van faillissement en 12 mogelijke “oplossingen“ voor een faillissement besproken.

Wanneer we kritisch naar alle vermelde “oorzaken“ en “oplossingen“ kijken, dan kunnen we de volgende 2 conclusies trekken:

 • Het overgrote deel van de faillissementen is de schuld van de ondernemer zelf
 • De meeste “oplossingen“ zijn een WIN - LOSE en nemen niet alle nadelen weg
De eerste conclusie is behoorlijk confronterend, maar onderbouwt door Graydon[1] en een rondvraag onder curatoren[2].

Neem daarom als ondernemer direct jouw verantwoordelijkheid en zoek naar een oplossing die jouw bedrijf alsnog kan redden. Met het kiezen van de slachtofferrol los je niets op.

De tweede conclusie is eigenlijk verbazingwekkend. Na veel onderzoek hebben wij geen oplossing kunnen vinden die alle nadelen kan wegnemen? Bij de meeste oplossingen speelt tijd en risico een belangrijke rol of gaat er kapitaal en/of arbeidsplaatsen verloren van jezelf, jouw klanten of crediteuren.

Dat is de reden waarom wij alle “oplossingen“ labels hebben gegeven. Wanneer je niet meer precies weet wat de genoemde labels waren, dan zetten we die hieronder graag nog even op een rijtje voor je.

 • Geen WIN - WIN: bij deze oplossing gaat kapitaal of arbeidsplaatsen verloren
 • Risico: de oplossing brengt grotere risico´s met zich mee dan je wellicht vooraf ziet
 • Lost oorzaak niet op: pakt naar ons idee de bron van het probleem niet aan
 • Tijd: kost te veel tijd om te realiseren, dat je in deze situatie niet hebt
 • Lost één oorzaak op: pakt daadwerkelijk één oorzaak aan
 • WIN - WIN: je bedrijf is schuldenvrij en financieel gezond

Aan de hand van beide conclusies begonnen wij ons af te vragen of er geen betere manier is om ondernemers te helpen om een faillissement te voorkomen.

We wisten nog niet direct hoe, maar wisten wel:

“In elk probleem zit tevens de oplossing verborgen“ ...

... en die oplossing hebben we uiteindelijk gevonden en samengevoegd in het Failliet? Ik Niet! - Plan (FIN plan)!


Failliet? Ik Niet! - Plan


Het FIN - Plan (fin is overigens Frans voor SLIM Plan) is er op gericht om jou de juiste tools en inzichten te geven, zodat je in staat bent om (samen met ons) je bedrijf snel weer vlot te trekken, winstgevend te maken en te houden en de kans op een faillissement extreem te verkleinen!

Het FIN - Plan is een overzichtelijk & gestructureerd plan van aanpak dat bestaat uit 3 fasen met in totaal 9 afzonderlijke stappen.

Fase 1: Faillissement voorkomen

In de 1e fase gaan we met de grootste spoed er voor zorgen dat geen van jouw crediteuren een faillissementsaanvraag gaat doen.

Fase 2: Bedrijf stabiliseren

Nu het faillissement voorlopig is afgewend gaan we in de 2e fase een strategisch plan maken dat er voor gaat zorgen dat jij binnen de kortste keren weer aan je verplichtingen kan voldoen.

Fase 3: Cashflow terugbrengen

Nu je bedrijf weer is gestabiliseerd en jouw crediteuren hun geld weer betaald krijgen gaan we over op de laatste fase. Zorgen dat jouw bedrijf weer een positieve cashflow krijgt en je weet hoe je dit zo moet houden.

Het Failliet? Ik Niet! Plan is een doordacht en gestructureerd plan dat jouw bedrijf helpt om van verlies naar winstgevend te gaan in 2 maanden zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over een faillissement.

plaatje: faillissement voorkomen stapppenplan

Kortom, wil jij jouw bedrijf ook graag "failliet-proof" maken, dan is dit stappenplan de basis!

Geen standaardoplossing!

Het mooie is dat FIN - Plan een uniek maatwerk plan is voor jouw specifieke situatie. Wij verstrekken geen dikke rapporten met gecompliceerde plannen, maar stap voor stap eenvoudige instructies en tools zodat wij samen met jou snel jouw faillissement moeten kunnen afwenden.

Daarnaast is het FIN - Plan (in tegenstelling tot andere “oplossingen“) bijzonder, omdat het in staat is om alle betrokken partijen weer tevreden te stellen!

Wat maakt ons uniek?

Bij het aanvragen van een faillissement en de daarop volgende faillissementsprocedure wint eigenlijk niemand. Het is in bijna alle gevallen een typisch een LOSE - LOSE situatie voor alle betrokken partijen.

Schuldeisers mogen blij zijn wanneer zij een deel van hun vordering ontvangt en jij inclusief jouw personeel en klanten zijn natuurlijk de grote verliezers.

De kans dat een schuldeiser overigens de hele vordering ontvangt is vrij klein aangezien ze de 3e rang zijn in het uitbetalingsproces achter de curator, belastingdienst, UWV en personeel (de rangorde kun je hier terugvinden) [12]. M.u.v. de kosten van de faillissementsaanvrager, pandrecht en eigendomsvoorbehoud, maar dat ter zijde.

Wanneer we kijken naar andere oplossingen (doorstart, minnelijk akkoord, etc.), dan creëren die in het beste geval een WIN - LOSE situatie. In dit geval wordt slechts 1 partij er (wellicht) beter van.

In dat opzicht is ons concept is echter uniek.

Wij creëren een WIN - WIN voor alle betrokken partijen!

In tegenstelling tot andere oplossingen zorgen wij er voor dat alle betrokken partijen winnen. Jouw schuldeiser wint, omdat hij zijn hele vordering betaald krijgt én jij wint, omdat jouw bedrijf niet failliet wordt verklaard, je al je rekeningen weer keurig kunt betalen, jouw personeel niet onslagen hoeft te worden, jouw relatie met jouw leverancier/crediteur niet beschadigd is en je daarna weer een financieel gezonder bedrijf hebt met betere toekomstperspectieven.


Kunnen wij jou ook helpen met zo´n WIN - WIN?

Goede vraag! Om er achter te komen of wij jou kunnen helpen om een faillissement te voorkomen is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de situatie waarin jouw bedrijf zich op dit moment bevindt. Het ontbreken van overzicht is in veel gevallen de belangrijkste reden dat je in deze situatie terecht bent gekomen!

Daarom is de eerste stap uit ons FIN - Plan ook de FIN Scan. Middels de FIN Scan zorgen wij er voor dat je weer overzicht krijgt over de financiële situatie binnen je bedrijf. Wat echter nog veel belangrijker is dat je hiermee in 1 oogopslag ziet wat er precies gedaan moet worden om je bedrijf weer vlot te trekken!

De door ons ontwikkelde FIN Scan is de enige scan die jou op 1 A4-tje laat zien hoe jouw bedrijf er voor staat en waar de knelpunten in je bedrijf zitten.

{Afbeelding: Quick FIN Scan om faillissement te voorkomen}

Aan de hand van onze FIN Scan kunnen we bepalen of een reddingsactie naar ons idee (de WIN - WIN insteek) nog wel zinvol is. Wanneer er echter mogelijkheden zijn, dan kunnen we direct samen met jou een plan opstellen om snel en doortastend te handelen.

Door de grote hoeveelheid aanvragen en onze persoonlijke aanpak kunnen wij helaas niet iedereen helpen. Elke maand hebben wij slechts een handvol plaatsen vrij om met ondernemers samen te werken, waardoor wij uiterst selectief moeten zijn.

Jouw ondernemersprofiel

Om bovenstaande reden kunnen wij helaas niet met iedereen samen werken. Om de slagingskans te maximaliseren en effectief een faillissement af te kunnen wenden werken wij bij voorkeur samen met ondernemers die aan het volgende profiel voldoen:

 • Serieuze, gemotiveerde & coachbare ondernemer die er alles aan wil doen om z´n bedrijf te redden én die een WIN - WIN mentaliteit heeft
 • Jaaromzet minimaal 500 - 700K
 • Geen extreme omzetdaling plaatsgevonden in afgelopen jaar
 • Nog geen surseance van betaling of faillissement door of voor jou aangevraagd
 • Geen horeca / hospitality
Voldoe jij aan alle (of bijna alle) de bovenstaande punten en wil je graag weten hoe wij jou precies kunnen helpen om je bedrijf weer vlot te trekken? Neem dan direct contact op via onderstaande link.


Bronnen
[1] Gradydon - faillissement voorkomen: https://www.graydon.nl/sites/graydon/files/uploads/Whitepaper_Faillissement_voorkomen.PDF
[2] Faillissmentsdossier - faillissement door wanbeleid: https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/12266/wie-stopt-de-faillissementen-die-ontstaan-door-wanbeleid.aspx
[3] Artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2017-01-01
[4] Faillissementsdossier - echte oorzaken faillissement: https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/9958/de-echte-oorzaken-van-een-faillissement.aspx
[5] Sprout - faillissement afwenden: https://www.sprout.nl/how-to/finance/betalingsproblemen/faillissement-voorkomen-afwenden
[6] Flexxvandas - ontslag om bedrijfseconomische redenen: https://www.flexxvandas.nl/ondernemer/personeel/ontslag-om-bedrijfseconomische-redenen
[7] FM - turnaround plan: https://financieel-management.nl/artikel/10-elementen-voor-een-goed-turnaround-plan-
[8] BW 6 art. 162: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2017-09-01/0/Boek6/Titeldeel3/Afdeling1/Artikel162/afdrukken
[9] Griffiekosten: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel.aspx
[10] Surseance van betaling FAQ: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Surseance-van-betaling/Paginas/veelgestelde-vragen.aspx
[11] Surseance van betaling aanvragen: https://ondernemersplein.kvk.nl/surseance-van-betaling-aanvragen
[12] KVK - rangorde schuldeisers: https://www.faillissement.nl/overlevingsplan/