Faillissement Aanvragen Als Schuldeiser

Faillissement aanvragen door schuldeiser

Faillissement aanvragen door schuldeiser: Slim of juist niet?

Heb jij een grote onbetaalde factuur en ben je het inmiddels zat dat deze klant nog steeds niet betaald heeft. Het is vervelend genoeg dat je constant achter je eigen geld aan moet zitten en wellicht ben je ook bang dat je hierdoor zelf in financiële problemen kunt komen.

We kunnen je geen ongelijk geven dat je nu actie wilt ondernemen, want geen enkele ondernemer wordt blij van onbetaalde facturen en de moeite die het kost om ze te incasseren.

Jij hebt immers je product of dienst al geleverd, alleen jouw klant lijkt niet te willen betalen. De belangrijkste vraag is nu welke opties heb je nog wanneer je zelf inmiddels al meerdere herinneringen en aanmaningen naar jouw klant hebt gestuurd zonder enig succes!?

Faillissement aanvragen voor een ander bedrijf

De kans is groot dat je er op dit moment aan denkt of het nog wel zinvol is om een incassobureau in te gaan schakelen of dat het wellicht beter is om maar direct het
faillissement van de betreffende klant aan te vragen?

Een heel begrijpelijke gedachte, alleen wacht nog heel even met je besluit...

... want wellicht verander je, na het lezen van dit artikel, jouw mening over of het op dit moment slim is om een faillissementsaanvraag te doen voor jouw debiteur.

Wij kunnen je namelijk helpen al je geld terug te krijgen zonder dat je het faillissement voor jouw klant hoeft aan te vragen. Onze unieke methode creëert een WIN – WIN situatie voor alle partijen en er zijn voor jou als aanvrager geen kosten aan verbonden! In de r est van dit artikel vertellen we je precies hoe wij dit kunnen realiseren.

Wat voor wanbetaler type is jouw klant?

In sommige situaties kan het faillissement van jouw debiteur aanvragen zeker een verstandige keuze zijn, alleen hangt het er naar ons idee helemaal vanaf met welk type wanbetaler je te maken hebt.

Wij verdelen wanbetalers namelijk in 2 verschillende types, te weten:

 • Een klant die jou willens en wetens niet WIL betalen
 • Een klant die jou op dit moment echt niet KAN betalen

Op dit moment is het resultaat voor jou natuurlijk hetzelfde. Je klant betaalt niet, maar waarom we dit onderscheid dan toch maken leggen we hier onder uit.


Een klant die niet WIL betalen

Wanneer jij er van overtuigd bent dat jouw klant willens en wetens niet WIL betalen of gestopt is met betalen, zonder dat hij de factuur betwist heeft, dan is ons advies voor dit type klant uitermate simpel.

Vraag gerust het faillissement aan!

In eerste instantie kun je de faillissementsaanvraag nog gebruiken als laatste redmiddel om maximale druk uit te oefenen op jouw klant/debiteur. Dat je een aanvraag doet wil overigens niet zeggen dat je deze ook daadwerkelijk moet uitvoeren.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel

Je kunt de faillissementsaanvraag ook puur als incassomiddel gebruiken en in de meeste gevallen werkt dat uitstekend. Veel ondernemers die een faillissementsaanvraag ontvangen zwichten heel snel en gaan direct tot betaling over.

Er zijn namelijk weinig ondernemers die het risico willen lopen om hun bedrijf daadwerkelijk te verliezen, waarbij ze daarnaast wellicht ook nog persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden als bestuurder wegens het plegen van een onrechtmatige daad conform BW 6 art. 162.

In veel gevallen is het simpelweg doen van een faillissementsaanvraag voldoende om de onwelwillende klant tot betalen aan te zetten en het is goed te weten dat in zo’n geval de gemaakte kosten voor de aanvraag ook nog eens op de klant verhaald kunnen worden.

Mocht dit nog steeds niet helpen en jouw klant weigert ondanks het aanvragen van zijn faillissement nog steeds te betalen, dan is de kans extreem klein dat er nog andere manieren van dwang zijn die je zou kunnen uitoefenen om er voor te kunnen zorgen dat je het geld alsnog gaat ontvangen.

In zo’n geval is het wellicht het beste om de faillissementsaanvraag daadwerkelijk door te zetten. Dit is waarschijnlijk jouw nog enige kans om (een deel van) je geld terug te krijgen.

Een bijkomend voordeel van het doorzetten van een faillissementsaanvraag is dat deze ondernemer in de toekomst in ieder geval geen nieuwe partijen meer kan duperen.

Zoals je ziet kan een faillissementsaanvraag een goed instrument zijn om druk uit te oefenen en je factuur snel betaald te krijgen, alleen de belangrijkste vraag blijft hoe weet jij nu zeker of het bij jouw klant draait om het niet willen of niet kunnen betalen van jouw factuur?

Het is natuurlijk lastig om van buitenaf goed te kunnen bepalen of je klant daadwerkelijk niet wil betalen of het gewoonweg niet kan. Wanneer je klant echter niet kan betalen, dan zal jouw aanvraag daadwerkelijk zijn faillissement betekenen.

Wanneer een klant jou op dit moment niet kan betalen wil dat nog niet zeggen dat het helemaal niet mogelijk is om jou te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kan deze situatie binnen enkele maanden weer worden opgelost en kun jij betaald krijgen zonder dat jouw klant failliet gaat.

Gelukkig kunnen wij met 1 consult achterhalen hoe de situatie er bij jouw klant uitziet en of hij niet WIL of niet KAN betalen.


Een klant die niet KAN betalen

Hoe zit het nu wanneer de klant jou wel zou willen betalen, maar gezien de huidige situatie in zijn bedrijf je domweg niet KAN betalen. Dit terwijl de intentie om te betalen er dus wel is.

Is het dan nog steeds zinvol om een faillissement aan te vragen?

Naar ons idee niet! ...

... althans niet voordat je een veel betere optie hebt geprobeerd en we leggen graag uit wat dat is.

Natuurlijk kun je ook voor dit type klant precies dezelfde strategie gebruiken als voor een klant die niet wil betalen. Het grote verschil is alleen dat de klant die niet kan betalen, het ook daadwerkelijk niet KAN.

Wellicht is er wel voldoende omzet, maar ontbreekt het gewoon op dit moment aan cashflow in het bedrijf om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Iets dat overigens alle bedrijven die failliet gaan met elkaar gemeen hebben!

De kans dat je jouw aanvraag uiteindelijk alsnog moet doorzetten en je klant daadwerkelijk failliet moet laten verklaren is extreem groot. Zeker wanneer de klant niet geholpen wordt om zijn cashflow weer op orde te krijgen, want dat is bij dit type klant de echte oorzaak dat jouw factuur nog niet is betaald.

Kortom, een faillissementsaanvraag lost de echte oorzaak van jouw onbetaalde factuur niet op!

Indien je toch van plan bent om een faillissement aan te vragen voor een klant die niet KAN betalen, dan is dat eigenlijk alleen maar zinvol wanneer je er 100% zeker van bent dat er voldoende boedel of vermogen in het bedrijf aanwezig is om jouw vordering alsnog hieruit te kunnen betalen.

Indien dat niet het geval is, dan heeft de aanvraag eigenlijk helemaal geen zin. Er is in dit geval namelijk geen geld aanwezig om openstaande vorderingen te kunnen betalen en daarnaast ben je ook niet de eerste die geld gaat ontvangen (als er al iets is). ondernemersplein.kvk.nl

Hoewel de kosten van jouw faillissementsaanvraag hoog preferent zijn (wat betekent dat ze voorgaan t.o.v. vorderingen van bijvoorbeeld de belastingdienst) wil dat nog niet zeggen dat ze verhaalbaar zijn. De kosten zijn namelijk alleen maar verhaalbaar net als je vordering) wanneer er nog voldoende waarde in het bedrijf zit nadat het failliet is verklaard.

Is dat vermogen echter niet aanwezig, dan kent een aanvraag voor dit type klant alleen maar verliezers. Jij krijgt je geld niet, je klant raakt zijn bedrijf kwijt (terecht of niet laten we hier even in het midden), andere crediteuren zien hun vordering in rook opgaan, personeel wordt ontslagen en debiteuren krijgen hun producten of diensten niet meer geleverd.

Het doorzetten van een faillissementsaanvraag heeft dus veel meer consequenties dan alleen voor jou en je klant.

In de meeste gevallen is zo’n aanvraag een typische LOSE - LOSE situatie voor alle betrokken partijen of in het beste geval een WIN - LOSE situatie, waarbij slechts 1 partij er (wellicht) beter van wordt.

Is er voor dit type klant dan geen betere oplossing i.p.v. ze failliet te laten verklaren? Een oplossing waar je jouw factuur alsnog betaald kunt krijgen en tegelijkertijd het faillissement van je klant kunt voorkomen?

Ja, die is er zeker en we noemen dit ...


Het FIN - Plan

Wij hebben namelijk een uniek concept ontwikkeld dat kan leiden tot ...

... een WIN – WIN voor alle betrokken partijen!

faillissement voorkomen stapppenplan

In tegenstelling tot andere oplossingen, waarbij er eigenlijk altijd 1 of meerdere verliezers zijn, zorgen wij er voor dat alle betrokken partijen winnen en we beginnen maar met de belangrijkste als lezer van dit artikel.

Jij als schuldeiser wint, omdat jij jouw hele vordering betaald krijgt! ...

... maar daarnaast wint ook jouw klant. Zijn bedrijf wordt niet failliet verklaard, hij kan alle rekeningen weer keurig betalen en jouw relatie met jouw klant/afnemer wordt niet beschadigd wat weer perspectief biedt voor de toekomst.

Er is echter nog veel meer. Door niet direct een faillissement aan te vragen behoud je mogelijk jouw klant en de omzet (ook voor in de toekomst). Wanneer wij na 2 a 3 maanden klaar zijn, dan weet je dat de kans op betalingsproblemen in de toekomst bij deze klant uitermate klein zal zijn.

Daarnaast is het ook niet geheel onbelangrijk dat je eigenlijk ook het personeel en de andere crediteuren en debiteuren van jouw klant red! Een faillissement zou namelijk voor al deze betrokkenen tot een verlies van hun baan/vordering/levering geleid hebben.

Kortom, JIJ bent de HELD die dit allemaal heeft kunnen voorkomen!

Kunnen wij jou helpen je schuld incasseren en een WIN - WIN te creëren?

Dat is een goede vraag waar we eerlijk gezegd niet direct antwoord op kunnen geven. Dit hangt namelijk volledig van de situatie af waarin jouw klant zich op dit moment bevindt.

Wanneer de omzet van je klant door bijvoorbeeld corona voor het grootste gedeelte of zelfs compleet is weggevallen en de klant is niet in staat om die omzet weer te herstellen, dan kunnen wij weinig voor jou en deze klant betekenen. Helaas kunnen wij niet toveren.

In andere gevallen is er zeker nog hoop! En, hoe eerder we met de betreffende klant aan de slag kunnen des te groter is de kans dat we het bedrijf succesvol kunnen redden.

Daarbij is het heel belangrijk om er snel achter te komen of het niet kunnen betalen van jouw factuur een smoesje of de waarheid is.

Dit doen we door te beginnen met onze FIN Scan en een 1 op 1 consult met jouw klant. Tijdens de scan en het consult komen we er direct achter wat de werkelijke motivatie van jouw klant is om niet te betalen, hoe de overlevingskansen er uit zien en of het haalbaar is om het bedrijf van je klant weer vlot te trekken.

Wanneer de overlevingskansen goed zijn, dan kunnen we direct aan de slag gaan met de rest van ons FIN – Plan (Failliet? Ik Niet! – Plan) om een dreigend faillissement te voorkomen. Daarna zorgen wij er voor dat het bedrijf weer in rustig financieel vaarwater terecht komt en dat alle schuldeisers keurig terugbetaald kunnen gaan worden.

De enige vraag blijft dan nog of jouw klant er voor open staat en of deze binnen het profiel past van klanten die wij succesvol kunnen helpen?

Om eerlijk te zijn heeft jouw klant natuurlijk weinig keuze of hij er aan mee wil werken of niet. Zijn 2 keuzes bestaan slechts uit: meewerken óf failliet verklaard worden! Het is uiteindelijk door jouw coulance dat de faillissementsaanvraag nog steeds niet is gedaan.

Wanneer je onze hulp inschakelt, dan is het voor jou als schuldeiser slechts een kleine tussen stap om te kijken of jij jouw geld volledig terug kunt krijgen en tegelijkertijd jouw klant kan redden inclusief alle betrokken partijen.

Mocht dat niet lukken, dan kun je in het natuurlijk altijd nog besluiten om de klant alsnog failliet te laten verklaren.

Echter, wanneer je jouw wanbetaler aan ons doorspeelt, dan heb je meer te winnen dan te verliezen.

Voordelen FIN - Plan

 • Je krijgt je volledige factuur betaald
 • Geen kosten voor jou als aanvrager
 • Jouw klant wordt gered en jouw toekomstige afzet aan deze klant
 • Geen vorderingen, leveringen of personeel gaat verloren
 • WIN - WIN voor alle betrokken partijen

Wil jij graag jouw openstaande factuur volledig terugbetaald krijgen en tegelijkertijd jouw klant en toekomstige omzet redden?


Minimale vordering

€ 5.000,-

Het ondernemersprofiel van jouw klant

Zoals hierboven al omschreven zijn er een aantal voorwaarden waaraan jouw niet betalende klant moet voldoen waardoor wij het maximale succes kunnen realiseren. We kunnen helaas niet met iedereen samen werken, hoe graag we dat ook zouden willen. Om de slagingskans te verhogen en effectief een faillissement af te kunnen wenden werken wij het liefst samen met ondernemers die aan het volgende profiel voldoen:

 • Serieuze & gemotiveerde klant die er alles aan wil doen om z’n bedrijf te redden
 • Jaaromzet minimaal 600 a 700K
 • Geen extreme omzetdaling plaatsgevonden
 • Nog geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd
 • Geen horeca / hospitality

Voldoet jouw klant aan de meeste van de bovenstaande punten, dan is er een hele grote kans dat wij dit bedrijf daadwerkelijk vlot kunnen trekken.

Neem dan direct contact op via onderstaande link om de mogelijkheden te bespreken.

Nogmaals, het is slechts een hele kleine tussenstap voor je en er zijn voor jouw geen kosten aan verbonden!


Voorwaarden faillissement aanvragen

Heb je na het lezen van alle informatie toch besloten dat je liever een faillissement wilt aanvragen voor je klant, dan is het belangrijk om te weten wat de voorwaarden zijn om een succesvolle aanvraag te kunnen doen.

Het faillissement door een schuldeiser kun je namelijk niet zomaar aanvragen zonder goede onderbouwing. Je kunt een faillissement daarom alleen maar aanvragen wanneer er aan een 5-tal voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden zijn:


Voldoet jouw vordering aan bovenstaande voorwaarden en ben je bereid dit via een advocaat uit te laten voeren, dan kun je een faillissementsaanvraag bij de rechtbank indienen.

Faillissement aanvragen procedure

Helaas kunnen wij je niet helpen met de
faillissementsprocedure, maar er zijn (online) genoeg advocaten te vinden die dat wel kunnen. E-legal is daar een voorbeeld van. Wanneer je op zoek bent naar meer informatie van de overheid over dit onderwerp, dan kun je dat hier vinden.

Wat je motivatie of keuze ook is om een faillissementsaanvraag te doen, we wensen je in ieder geval veel succes met het incasseren van je vordering!